Stöd till 28 projekt som vill bekämpa fattigdom och främja en demokratisk samhällsutveckling

Det kom in 60 ansökningar till Kulturrådets och Sidas nya aktörssamverkansprojekt. Nu har 28 projekt beviljats bidrag. De får dela på drygt sju miljoner kronor. Projekt som får bidrag handlar bland annat om HBT-frågor i Kina, litteraturutveckling i Botswana, hiphopsamarbete mellan Sverige och Sydafrika och kulturarv i Indien. Målet med aktörssamverkansprojekt är att via kultursamarbete bidra till att bekämpa fattigdom och främja en demokratisk samhällsutveckling.

Tretton av de beviljade projekten äger rum i Sydafrika, åtta i Kina, fyra i Indien, två i Botswana och ett projekt i Indonesien. Nästan en fjärdedel av projekten finns inom teaterområdet, fem inom musikområdet och fyra har med bild och form att göra. Där finns också fyra filmprojekt, två projekt inom design, två på dansområdet och ett litteraturprojekt. Två projekt griper över fler konstområden.

Två av de projekt som Kulturrådet lyfter fram är specifikt inriktade på gender. Östasiatiska Museet i Stockholm sätter, tillsammans med en samarbetspart i Kina, upp utställningen Secret Love som handlar om HBT-frågor i Kina. Stockholms Stadsteater sätter upp pjäsen Miss Julie in Johannesburg för att diskutera gender- och rättvisefrågor i Sydafrika.

Barn och ungdomar är målgrupp för tio av projekten. Svensk Teaterunion får exempelvis stöd för att med sin tibetanska samarbetspart utveckla barnteatern i landet. Borlänge kommun samarbetar med Kina i två festivaler Peace and Love i Sverige och Love and Peace i Kina.

Två forskningsprojekt prioriteras. Båda griper över flera konstområden. Malmö Högskola ska exempelvis utveckla kommunikation och design för att undersöka nya metoder för sociokulturell forskning och social förändring.

Läs mer om fördelningen

KONTAKT

Anna Swedmark Westin
Handläggare
Telefon: 08-519 264 65
anna.swedmark@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

 

Header logo