Stort internationellt intresse för Bok & Bibliotek 2011

Kulturrådet och Bok & Bibliotek samarbetar för att öka intresset för svensk litteratur i världen. Genom att bevilja bidrag till utomnordiska förläggare och agenter som vill besöka Bokmässan i Göteborg hoppas Kulturrådet och Bok & Bibliotek på ökade kunskaper om svensk litteratur ute världen och därmed större möjligheter för svenska författare att bli översatta och nå en utländsk läsekrets.

Bland ett hundratal sökande får i år 24 personer möjlighet att ta del av seminarieprogrammet och möta svenska förlagskollegor på Bokmässan 22–25 september. Gästerna kommer från Frankrike, Irland, Israel, Italien, Kina, Lettland, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Serbien, Spanien, Storbritannien, Turkiet, Tyskland, USA och Österrike.

– Vi samarbetar med Kulturrådet för tredje året i rad och intresset från utländska agenter och förläggare har hittills överträffat alla våra förväntningar. Det här är ett mycket bra sätt att sprida svensk litteratur i världen, säger Anna Falck, vd för Bok & Bibliotek.

– Bok & Bibliotek ger utländska förläggare en unik möjlighet till uppdatering av det senaste inom svensk litteratur och vårt samarbete med mässan är ett led i Kulturrådets strävan efter ökad samverkan med aktörer på litteraturområdet, säger generaldirektör Kennet Johansson.

KONTAKT

Helen Sigeland
Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 33,
076-540 10 33
fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Birgitta Jacobsson Ekblom
Bok & Bibliotek

Telefon: 070-161 65 09
bje@bokmassan.se 

 

Header logo