Stort intresse för internationellt kultursamarbete

I september inledde Kulturrådet och Sida ett nytt samarbete för att främja kulturell samverkan mellan Sverige och Botswana, Indien, Indonesien, Kina, Namibia, och Sydafrika. Nu har ansökningstiden gått ut och intresset har varit stort.

– Det bekräftar att det finns ett stort engagemang inom kulturlivet och intresse för att samarbeta internationellt, och att det finns mycket kontakter att bygga vidare på. Det är roligt att kunna uppmuntra det med särskilda pengar, säger Ellen Wettmark koordinator för internationella frågor på Kulturrådet.

Målet med stödet är att bredda och utveckla kultursamarbetet mellan Sverige och samarbetsländerna och därigenom bidra till att bekämpa fattigdom och främja en hållbar demokratisk samhällsutveckling.

Sammanlagt 60 ansökningar har kommit in till Kulturrådet: 24 för Sydafrika, 3 för Botswana, 4 för Namibia, 18 för Kina, 8 för Indien och 3 för Indonesien. De flesta konstområden är representerade.

Besked om vilka ansökningar som beviljas lämnas i början/mitten av december. Nästa möjlighet att söka bidrag är i februari nästa år.

Header logo