Stort intresse för
kultur för äldre

Det finns ett engagemang och ett växande intresse för arbete med kultur för äldre inom vård och omsorg. Kulturrådet har tagit emot över 100 ansökningar om bidrag till kultur för äldre. Satsningen omfattar sammanlagt 30 miljoner kronor.

– Den här satsningen är både välbehövd och spännande. Nu kan vi få en mer samlad bild av hur man arbetar med kultur för äldre på olika håll i landet. Framförallt kommer vi få mer kunskap om bra samverkan mellan olika yrkesgrupper och om äldres eget skapande och kulturupplevelser, säger Eva Ottosson på Kulturrådet.

De flesta ansökningarna handlar om kulturverksamhet inom äldreomsorgen men även kulturinsatser inom vård och forskning finns med bland de inkomna ansökningarna. De flesta konstområden är representerade.

I september fick Kulturrådet i uppdrag av regeringen att främja äldre människors delaktighet i kulturlivet samt samla större kunskap om pågående kulturinsatser inom äldreområdet. Medlen ska fördelas till landsting, kommuner och privata vård- och omsorgsgivare för pågående arbete eller arbete som bygger vidare på tidigare genomförda insatser med kultur för äldre

Besked om vilka ansökningar som beviljas lämnas i mitten av december. Antalet bidragsmottagare begränsas till 10–20 stycken.

I syfte att öka kunskap inom området kommer Kulturrådet att ge en extern part i uppgift att utvärdera gjorda insatser hos bidragsmottagarna. Utvärderingen kommer att sammanställas till en rapport och spridas till beslutsfattare, vård- och omsorgssektorn samt kultursektorn.

Läs mer om bidraget

KONTAKT

Eva Ottosson
Handläggare
Telefon: 08-519 264 24
eva.ottosson@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo