Strindbergsåret 2012

Nästa år är det hundra år sedan August Strindberg gick bort. Året kommer att präglas av en mängd aktiviteter runt om i landet och internationellt som tar sin utgångspunkt i Strindbergs konstnärliga gärning inom olika genrer. Kulturrådets uppdrag är att stärka och öka intresset för de initiativ som är tagna genom att samordna och marknadsföra jubileumsåret.

– Arbetet med jubileumsåret 2012 är redan i full gång på kulturinstitutioner och organisationer runt om i landet, säger Erik Titusson, projektledare på Kulturrådet. Året kommer att uppmärksamma August Strindbergs verk och gärning, som fortfarande – 100 år efter hans död – är ständigt aktuellt för vår samtid att gå i dialog med.

Kulturrådets uppdrag

Header logo