Tydlig satsning på den nyskapande scenkonsten

Två tredjedelar av de fria teatergrupper som nu beviljas projektstöd får det för första gången. Kulturrådet fördelar 3,7 miljoner kronor till 21 grupper, tretton av dessa har inte tidigare beviljats stöd från Kulturrådet. Samtliga grupper bidrar till förnyelse och konstnärlig utveckling och/eller arbetar för att nå nya målgrupper.

Referensgruppen har i stor utsträckning försökt tillgodose gruppernas ekonomiska behov. Två av tre har beviljats sökt belopp i enlighet med regeringens uttalade målsättning att skapa bättre villkor för nyskapande kulturen. Innovation och integration har varit ledorden för referensgruppens i arbetet att lägga ett förslag till stöd för fördelning. Den feministiska konstellationen teater mutation från Malmö består av nyexaminerade från Teaterhögskolan i Malmö. Teater Jaguar i Göteborg beviljas projektstöd för barnoperaprojektet Hej Opera och Integrationsteatern i Stockholm för projektet Kvinnoreferenser.

– Vi vill lyfta fram innovation och konstnärlig förnyelse, säger Catharina Bergil, ordförande i referensgruppen. Att prioritera projekt som når fler grupper i samhället har också varit angeläget. Dessutom känns det bra att många av grupperna har kunnat få de belopp de ansökt om.

Totalt sökte ett hundratal scenkonstkonstellationer vid denna ansökningsomgång. Cirka 70 arbetar inom ramen för teater, 13 ansökningar avsåg opera eller musikteater, två verkar inom dockteatertraditionen och 15 ägnar sig åt nycirkus, performance eller andra blandformer.

Bidrag till fria teatergrupper

KONTAKT

Elin Norquist
Handläggare 
Telefon: 08-519 264 59
fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Header logo