Vädjan till nordiska ministrar om stöd till fler fristäder

Statens kulturråd, PEN International och ICORN har skrivit under ett uttalande om yttrandefrihet och fristadsförfattare som riktas till kulturministrarna i de nordiska länderna. Uttalandet uttrycker en önskan om att ministrarna ska ge stöd, både i form av offentliga medel och ett gemensamt uttalande, till arbetet med att öka antalet fristäder i Norden.

Den 30 november och 1 december 2011 arrangerade Kulturrådet, med stöd av Nordiska ministerrådet, ett kulturforum i Börssalen på Svenska Akademien i Stockholm. Mötet samlade ett 80-tal personer från de nordiska länderna, vilka antog det uttalande, som nu skickas till ministrarna.

KONTAKT

Kerstin Brunnberg
Ordförande Statens kulturråd
Telefon: 070-598 50 17

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo