Vasamuseet samarbetar med Sandvik

Vasamuseet är ytterligare ett exempel på ett framgångsrikt samarbete mellan näringslivet och en kulturinstitution:
– Vårt mål är att bevara skeppet Vasa i tusen år, säger Marika Hedin, museichef på Vasamuseet. Som ett led i den målsättningen byts 5 500 rostiga järnbultar ut i skrovet. Sandvik är vår samarbetspartner i detta spännande forsknings- och utvecklingssamarbete; ett utbyte som båda parter vinner på, konstaterar Hedin.

De fem tusen bultar som hållit ihop Vasa sedan bärgningen för 50 år sedan har gjort sitt. När Vasa bärgades 1961 efter 333 år på botten började ett omfattande restaureringsarbete. Nu måste bultarna ersättas. De nya bultarna är specialgjorda i avancerade stålmaterial från Sandvik. Sandvik tycker att det är en stor ära att vara med och rädda riksklenoden.

För cirka tio år sedan upptäcktes de första sura fläckarna på Vasa och den dyra provtagningen behövde finansieras. Marika Hedin berättar om forsknings-och utvecklingssamarbetet med Sandvik som kom till därför att skeppet måste stöttas bättre. Det upptäcktes att de rostiga järnbultarna spred rost via ingångshålen. Över fem tusen bultar måste bytas ut. Sandvik hade samtidigt behov av att testa ett material som rostfritt stål. Frågeställningen för företaget löd: ”Hur ser korrosionsegenskaperna ut på längre sikt?”

Marika Hedin beskriver en win-win-situation där Vasaskeppet är en testbräda för Sandvik, samtidigt som Vasa får möjlighet att byta bultar. Den 10 mars 2011 hade Vasa och Sandvik en gemensam presskonferens då en bult byttes inför publik. Samarbetsavtalet löper nu på fem år.

Ett annat uppmärksammat samarbetsprojekt var ”Wasa hjälper Vasa”, som också genererade pengar till Vasabevarandet. Företaget Wasabröd donerade 50 öre per sålt paket Vasa Husman till stiftelsen Bevara Vasa. Det gav flera miljoner till träkemisk forskning på museet samtidigt som det ökade försäljningssiffrorna för produkten Vasa Husman. Samarbetet ger också en bild av hur positivt det var för Wasabröd att kopplas ihop med Vasamuseets varumärke. 

Marika Hedin har arbetat 2,5 år som chef för Vasamuseet. Innan dess var hon i tio år på Nobelmuseet och skaffade sig stor erfarenhet av sponsring. Nobelmuseet är ett aktiebolag kopplat till Nobelstiftelsen.

– Det finns olika sätt att samarbeta med externa parter varav sponsring är ett, framhåller Marika. När det gäller myndigheter bör det gälla något extra, inte basverksamheten.

Marika reflekterar kring vad ett varumärke egentligen är värt. Hon tror att få statliga myndigheter egentligen funderat över det egna varumärke och vad det signalerar. Det gäller att hitta företag som står för liknande värden som verksamheten.

– Myndigheterna bör bli tuffare när det gäller motprestationer, anser Marika Hedin. Kulturvarumärken är värda mycket och vi ska inte gå in för billigt. Man kan exempelvis  ta extern hjälp med  att få en värdering av sitt varumärke.

I oktober 2010 skrevs en policy för Statens maritima museer kring sponsring.

Header logo