109 kulturtidskrifter får stöd av Kulturrådet

ALIF Somalisk tidskrift, fikssion och Fotografisk Tidskrift är exempel på nya tidskrifter som fått stöd i år. Kulturrådet anser att de bidrar till en värdefull mångfald i utbudet både när det gäller ämnen och åsikter. Sammanlagt får 109 tidskrifter, varav 16 är helt digitala, dela på cirka 18,8 miljoner kronor. Det är en ökning med 140 000 kronor jämfört med förra året.

– Kulturtidskrifterna är betydelsefulla röster i det demokratiska samtalet, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet. I kulturtidskrifterna förs många spännande debatter om konst om kultur som inte pågår någon annanstans.

24 tidskrifter som beviljas stöd ges helt eller delvis ut på andra språk än svenska. Åtta av dessa avser ett nationellt minoritetsspråk.

– De nationella minoriteterna ska enligt språklagen ges möjlighet att behålla och utveckla sitt minoritetsspråk. Det är ett perspektiv som ingår i bedömningen, säger Mårten Lempert, handläggare på Kulturrådet.

Kulturrådets referensgrupp bedömer de fyra senast utgivna numren av respektive tidskrift, eller motsvarande för digitala tidskrifter. Produktionsstödet avser kostnader för produktion, distribution och marknadsföring under år 2012. De beviljade tidskrifterna ska tillsammans representera ett mångsidigt utbud av åsikter och behandlade ämnen. Tidskrifternas kvalitet, relevans, aktualitet och betydelse för den offentliga debatten bedöms också. Med kvalitet avses här bland annat språkbehandling, tilltal, källkritik och förmåga till analys.

En annan viktig aspekt är att tidskriften ska vända sig till en allmän publik, det vill säga en öppen krets av mottagare som inte är avgränsad i förväg. För exempelvis en organisationstidskrift gäller att den vänder sig till en vidare krets än enbart organsationens medlemmar. I bedömningen av de digitala kulturtidskrifterna är det särskilt viktigt att de tillvaratar mediets möjligheter och utvecklar formen.

– Hela området är just nu under stark utveckling och allt fler tidskrifter arbetar med både tryckta och digitala utgåvor i olika kombinationer, säger Gunilla Kindstrand, ordförande i Kulturrådets referensgrupp.

Åtta tidskrifter som inte mottagit stöd under förra året beviljas stöd för år 2012. 23 tidskrifter får höjda stöd och 13 tidskrifter får sänkta stöd.

Läs mer om fördelningen

KONTAKT

Mårten Lempert
Handläggare
Telefon: 08-519 264 14
marten.lempert@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo