2,6 miljoner i stöd till fria dansgrupper

Kulturrådet har fördelat 2,6 miljoner kronor i stöd till fria dansgrupper och koreografer av hög konstnärlig kvalité. Av 16 beviljade ansökningar får fyra stöd från Kulturrådet för första gången.

– Kulturrådets referensgrupp har lagt vikt vid konstnärlig förnyelse, regional spridning samt en variation av sceniska uttrycksformer och format, säger Julia Sundberg, handläggare på Kulturrådet.

Tre grupper uppger barn och unga som sin huvudsakliga målgrupp för projekten. Det är Föreningen Somatic Noise, Sardine Sauvage och Autopilot som samtliga skapar danskonst för en yngre målgrupp.

Internationella samarbeten kännetecknar dansområdet vilket återspeglas i flera av de projekt som får stöd. Exempelvis har Big Wind, Jefta van Dinther, FA Linnea Martinsson, H2dance, och Äckligt Kulturella personers Sällskap presenterat projekt vilka innefattar en internationell dimension.

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen ligger till grund för bedömningen. De långsiktiga målen i strategin är förbättrade produktions- och arbetsvillkor, ökade internationella danssatsningar och ökad tillgång till professionell dans.

För år 2012 har Kulturrådet avsatt totalt 26,4 miljoner kronor till dansgrupper och koreografer.

KONTAKT

Julia Sundberg
Handläggare
Telefon: 08-519 264 11
julia.sundberg@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo