31 miljoner till musikarrangörer

Festivaler, internationella musikscener och verksamheter riktade till barn och unga. Det är några av de områden som Kulturrådet nu förstärker genom fördelning av bidrag till arrangörer.

Flera arrangörer beviljas stöd från Kulturrådet för första gången. Några exempel är: Kluster, som bidrar till förnyelsen av konstmusiklivet i Norrbotten, Frim/syd som satsar på fri improvisation och experimentell musik och gränsöverskridande SEKT i Stockholm.

Kulturrådet lägger stor vikt vid festivaler av såväl nationellt som internationellt intresse. Tanken är att musiken ska nå en bred publik och vara mötesplats för det professionella musiklivet. Festivaler som får ökat stöd är exempelvis GAS-festivalen i Göteborg, Early Music Festival i Stockholm och Hagenfesten i Dalarna.

Kulturrådet har också fattat beslut om bidrag till arrangörer som har verksamhet som spänner över flera konstområden. Exempelvis scenen Atalante i Göteborg som beviljas medel för sin verksamhet som musik- och dansarrangör. Kulturrådet ökar stödet till organisationen mot bakgrund av deras arbete med publikutveckling.  Moriska Paviljongen i Malmö beviljas bidrag för litterära engagemang och konsertverksamhet.

Några musikscener som får ökade bidrag i år är Musikens Hus, Mejeriet i Lund och Fasching.

Dans- och musikarrangören Barnens scen i Malmö och Kammarmusikföreningen Tonande i Stockholm får ökat stöd – det är verksamheter särskilt inriktade på barn. Kulturföreningarna Roxy och Stallet förstärks för de delar av verksamheten som är för barn och unga.

Ett spektrum av musikarrangörer, fördelade över hela landet, får förstärkningar genom sina riksorganisationer. Det gäller medlemsföreningar i Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Kammarmusikförbundet och Svensk Jazz.

Inför Kulturhuvudstadsåret 2014 har även Föreningen Jazz i Umeå och Umeå Kulturföreningen Humlan fått ökat stöd. 

KONTAKT

Luciana Marques
Handläggare
Telefon: 08-519 264 66
luciana.marques@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se


 
 

 

Header logo