381 miljoner kronor i EU-stöd för kultur

2011 var det hittills bästa året för Sverige inom EU:s kulturprogram (2007-2013). Fler svenska organisationer än tidigare både sökte och fick bidrag från programmet. Samtidigt tog projekt med kulturanknytning emot totalt 317 miljoner kronor i EU-bidrag inom andra EU-program. Det visar två rapporter som sammanställts till regeringen.

Sammanlagt deltog 22 svenska organisationer i projekt som sammanlagt fick ca 64 miljoner kronor (nästan 7 miljoner euro) i stöd från Kulturprogrammet. Bland dem fanns tre svenska koordinatorer, Riksteatern, Intercult och konstnärsduon Performing Pictures, som alla leder samarbetsprojekt.

Tre svenska förlag fick stöd för översättning av bland annat slovenska, tyska och franska titlar. Göteborg Dans och Teater var en av 36 europeiska festivaler som valdes ut bland ett stort antal sökande. Ett stöd om så kallad ”policy grouping” gick åter igenom till Skådebanan Västra Götaland/Tillt.

Inom de åtta svenska regionala strukturfondsprogrammen gick totalt 118 miljoner kronor till projekt med kulturanknytning. Den största summan fördelades i Västsverige där projektet Stadsutveckling i Nordost, där kultur ingår, mottog hela 49 miljoner kronor.

Inom programmen för territoriell samverkan fördelades 84 miljoner kronor till kulturrelaterade projekt som sker i samarbete över landgränserna. 39 miljoner kronor från Europeiska socialfonden gick till kompetensförsörjning inom kultursektorn.

Inom landsbygdsprogrammet hade mer än var tionde projekt någon form av kulturanknytning. 76 miljoner kronor fördelades till projekt som bland annat rör renovering av kulturhistoriska byggnader, utveckling av kulturturism och digitalisering av hembygdsrörelsens arkiv.

Totalt sett har den fördelade summan till projekt med kulturanknytning minskat jämfört med tidigare år inom alla program utom de regionala strukturfondsprogrammen och inom Socialfonden.

KONTAKT

Heli Hirsch
Handläggare
Telefon: 08-519 264 88
heli.hirsch@kulturradet.se

Header logo