3,4 miljoner kronor till det fria musiklivet

New Found Land och Oskar Schönning är fria musikgrupper som nu får turnéstöd för att sprida sin musik i hela landet. Grupperna Kaja och Tetra får stöd för ett gemensamt projekt. TheGothenburgCombo får stöd för samarbete med Teater Uno i Göteborg.

Kulturrådet fördelar denna gång totalt 3,4 miljoner kronor till fria musikgrupper och arrangörer, med sikte på att öka tillgängligheten av musik i hela landet. Flera festivaler får stöd denna gång.

- Vi kan konstatera att det  idag finns ett tydligt behov av att stödja festivaler runt om i landet, säger Luciana Marques, handläggare på Kulturrådet.

Därför stödjer Kulturrådet under denna bidragsomgång Båstad Kammarmusikfestival, Pitefolk Världsmusikfestival, Ystad Sweden Jazz Festival och KAOS 2012 i Mellerud. Stallet i Stockholm får stöd för att genomföra festival med resanderomernas musik i fokus.

Även festivalen Nordiska Musikdagar 2012 i Stockholm, med ett både nationellt och internationellt perspektiv, får pengar.

Vid denna ansökningsomgång får också MoKS (Musik- och kulturföreningarnas samarbetsorganisation) bidrag för projekt som ökar medvetenheten om genusperspektiv och som på längre sikt kan leda till jämställdhet bland musikarrangemangen. Bland de projekt som den här gången beviljas bidrag av Kulturrådet är kvinnliga musiker representerade till 39 procent och män till 61 procent. Studerar man representationen i den konstnärliga ledningen är siffrorna 48 procent kvinnor och 52 procent män.

- Kulturrådet arbetar aktivt för jämställdhet mellan kvinnor och män inom musikområdet, säger Luciana Marques. Det är glädjande att det går åt rätt håll i bidragsgivningen.

KONTAKT

Luciana Marques
Handläggare
Telefon: 08-519 264 66
luciana.marques@kulturradet.se

Thorleif Warmboe
Kommunikatör
Telefon: 08-519 264 35
thorleif.warmboe@kulturradet.se

Header logo