Barn och unga i fokus för stöd till läsfrämjande och bokinköp

I årets första bidragsfördelning till läsfrämjande insatser märks projekt som levandegör litteraturen med hjälp av olika skapande processer, projekt som stimulerar till mångspråkighet samt projekt som arbetar uppsökande, ofta i samarbete mellan studieförbund, fackföreningsrörelse och folkbibliotek. Många projekt vänder sig till unga. Sammanlagt fördelas drygt 4 miljoner kronor till ett fyrtiotal projekt. Kulturrådet fördelar även 24,8 miljoner kronor till inköp av litteratur för barn och unga till folk- och skolbibliotek i 274 av landets kommuner.

Bland projekten som vänder sig till ungdomar märks Läs mig – filmade boktips som drivs av Stockholms stadsbibliotek, Jag är Boken: Fortbildning för bokhäxor som Bus-biblioteket i Västra Götaland står bakom och Sparka igång läsningen, ett samarbete mellan fotbollsklubben Huddinge IF och huvudbiblioteket i Huddinge kommun. IF Metall och Skådebanan Dalarna får stöd för två Läs för mig pappa-projekt.
– Tydliga trender bland ansökningarna är projekt av uppsökande karaktär som Läs för mig pappa, bokpåsar och bokcirklar av olika slag, säger Cay Corneliuson, handläggare på Kulturrådet. Att levandegöra litteraturen på olika sätt är en stark trend sedan flera år tillbaka.

Den enskilt största summan, 300 000 kronor, tilldelas dels Länsbibliotek Östergötland för projektet Allt genast som främjar läsning för barn och unga med dyslexi, och dels Länsbibliotek Västernorrland för läsfrämjandeprojektet Vargbröder. Människa idag – igår.

Flest ansökningar kommer från kommuner; kulturförvaltningar, skolor samt läns- och kommunbibliotek, men även ideella föreningar, studieförbund och privata företag finns representerade. Kulturrådet prioriterar bland annat projekt som uppmuntrar barns och ungas delaktighet och eget skapande samt projekt som integrerar olika medieformer. 

Stödet för inköp av litteratur ska främst användas till barn- och ungdomslitteratur, men också till vuxenlitteratur som främjar barns och ungdomars intresse för läsning. Villkoren för att beviljas stöd är att kommunerna bibehåller sitt medieanslag, samt har en plan för kommunens läsfrämjandearbete. I år har 85 procent av landets kommuner sökt inköpsstöd. Det är något mindre än den genomsnittliga mängden på 90 procent per år under den tid som bidraget har funnits. Alla de 247 kommuner som ansökt i denna fördelningsomgång har beviljats bidrag.

KONTAKT

Signe Westin
Enhetschef
Telefon: 08-519 264 64 
signe.westin@kulturradet.se

Klara Sjöström
Kommunikatör
Telefon: 08-519 264 62
klara.sjostrom@kulturradet.se

Header logo