Lena Adelsohn Liljeroth. Foto: Kari Jantzen.

Civilsamhället en del av kulturpolitiken

Kulturen har mycket att vinna på samverkan mellan ideella aktörer och det professionella kulturlivet. Det konstaterades när 200 kulturintresserade samlades på Södra teatern för att delta vid överlämnandet av rapporten ”Kulturinstitutionerna och det civila samhället”, till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Rapporten har tagits fram av Kulturrådet i samverkan med Riksantikvarieämbetet och Riksteatern.

Moderator för kvällen var Gunilla Kindstrand. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth betonade att civilsamhällets flexibilitet och förmåga att synliggöra frågor som är aktuella eller viktiga kan vara till gagn för de mer statiska kulturinstitutionerna. Hon sa även att fler samarbeten mellan kulturinstitutioner och föreningslivet gör att kulturen tar mer plats i samhället. Däremot avvisade hon farhågan om att volontärer kan komma att ersätta det professionella kulturlivet. Volontärer konkurrerar inte om ordinarie verksamhet utan kan istället kan förstärka den, förklarade hon.

Genom kultursamverkansmodellen har det ideella kulturlivet fått ökad synlighet och inflytande. Under kvällen presenterdes några av de samarbeten som redan förekommer på många platser och i olika sammanhang.

Det framkom även att friktioner som uppstår i samarbeten kan vara dynamiska och utveckla kulturlivet. Men drivkraften måste komma från parterna själva, och det är inte självklart att kulturen alltid blir bättre av samarbeten.

Det finns många tecken på att civilsamhället är tillbaka in i kulturpolitiken på allvar, konstateras i den överlämnade rapporten. Människors ideella engagemang ligger på fortsatt hög nivå i Sverige. Flera forskare talar om en civilsamhällets tredje våg. Men forskningen har hittills varit fokuserad på andra områden än kulturen, där det finns uttalade behov.

Ungdomsstyrelsen har nyligen fått regeringens uppdrag att samla och sprida kunskap samt skapa mötesplatser för dialog. Generaldirektör Per Nilsson informerade om det nya uppdraget inom politiken för det civila samhället.

Medverkande på scenen var: Lisa Kings, Södertörns högskola, Håkan Johansson, Lunds universitet, Birgitta Englin, Riksteatern, Benny Marcel, Kulturrådet, Qaisar Mahmood, Riksantikvarieämbetet, Anna-Karin Andersson, Ideell Kulturallians, Maria Jansén, Östergötlands Länsmuseum, Karin Lundmark, Röda Sten samt Lars-Evert Ekman, Riksteatern Kronoberg.

KONTAKT

Karin Westling
Handläggare
Telefon: 08-519 264 37
karin.westling@kulturradet.se

 

Header logo