Dansnät Sverige, Vadstenaakademien, Unga Klara och Strindbergs Intima Teater beviljas ökat stöd

Kulturrådet fördelar verksamhetsstöd för år 2012 till av regeringen utpekade ”aktörer av kulturpolitiskt intresse”. Det är ett arrangörsnätverk inom dansområdet, fem aktörer inom musikområdet samt tre teatrar som delar på drygt 21,4 miljoner kronor.

Dansnät Sverige, som får ett ökat stöd och beviljas 2,4 miljoner kronor, lyfts för första gången fram som en aktör av kulturpolitiskt intresse. Dansnätets huvudsyfte är att sprida danskonsten i Sverige genom nationella och internationella dansgästspel. Orter som inte tidigare haft möjlighet att arrangera professionella dansföreställningar ges tillfälle, kunskap och resurser till detta. Kulturrådet anser att Dansnät Sverige spelar en viktig roll för att öka tillgången på professionell dans och sprida kunskap om dans som konstart.

Vadstena Akademien, Kungliga Musikaliska Akademien, Ulriksdals Slottsteater, Eric Ericsons Kammarkör och Eric Sahlström Institutet har samtliga tilldelats stöd av Kulturrådet. De beviljas sammanlagt elva miljoner kronor. Vadstena Akademien beviljas ökat verksamhetsbidrag, för bland annat utökad barn- och ungdomsverksamhet. Enligt Kulturrådets bedömning utgör verksamheten ett dynamiskt och nyskapande nav för operainstitutioner, det fria operalivet och konstnärliga utbildningar, som i samverkan möjliggör en utveckling av operakonsten på både nationell och internationell nivå.

Tre teatrar, Unga Klara, Orionteatern och Strindbergs Intima Teater erhåller sammanlagt drygt åtta miljoner kronor i verksamhetsbidrag. Strindbergs Intima Teater och Unga Klara beviljas ökade bidrag. Strindbergs Intima Teater då Kulturrådet bedömer att de, förutom särskilda satsningar under Strindbergsåret 2012, genom egna produktioner och konstnärliga samarbeten utvecklar det Strindbergska kulturarvet. Unga Klara, då de enligt Kulturrådet visar på en verksamhet som genom föreställningsverksamhet, kompetensöverföring samt forskning och utveckling är av betydande nationellt intresse. 

KONTAKT

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Julia Sundberg
Handläggare dans
Telefon: 08-519 264 11
julia.sundberg@kulturradet.se

Jochum Landin
Handläggare teater
Telefon: 08-519 264 39
jochum.landin@kulturradet.se

Magnus Lemark
Handläggare musik
Telefon: 08-519 264 58
magnus.lemark@kulturradet.se

Header logo