Foto på Anisur Rahman av Fredrik Haglund

Digital handbok för fristäder för förföljda författare

Välkommen till presentationen av den digitala ”Handbok för fristäder i Sverige” i Kulturrådets monter (C 03:02) på Bokmässan!

Sedan mitten av 1990-talet har enskilda städer i Sverige tagit emot förföljda författare och erbjudit en fristad under ett eller två år. De senaste åren har fristäderna blivit fler, och ytterligare städer är på väg in i nätverket. För närvarande är Göteborg, Stockholm, Uppsala, Malmö, Växjö och Sigtuna fristäder för förföljda författare.

Runtom i världen finns drygt 40 fristäder samlade i den gemensamma organisationen International Cities of Refuge Network (ICORN), som i samarbete med PEN International hanterar placeringen av författare i fristäderna.

Kulturrådet har antagit ansvaret att samla erfarenheter från de svenska fristäderna och tidigare fristadsförfattare och publicera dessa tillsammans med viktig information från samhälle och myndigheter i en handbok för fristäder i Sverige. För att informationen i handboken alltid skall vara relevant och uppdaterad, är den en digital sida på Kulturrådets webbplats.

– Det är Kulturrådets förhoppning att fristadsarbetet i de befintliga kommunerna ska underlättas av handboken, men också att fler städer skall känna sig trygga att besluta om att ansluta sig till det nationella och internationella nätverket av fristäder, säger Fredrik Elg, handläggare på Kulturrådet.

Organisationer inom andra konstformer än litteraturen har på senare tid börjat undersöka möjligheten att skapa fristäder för exempelvis musiker och det är Kulturrådets förhoppning att handboken skall kunna vara användbar även i detta arbete.

Kulturrådet har regeringens uppdrag att verka för att det skapas fler fristäder i Sverige.

ICORN har skapat en Nordisk fristadsmonter på B&B. Varje hel timme startar ett nytt program med författare och journalister i monter C 02:32.

Tid och plats: Fristadshandboken presenteras i Kulturrådets monter C 03:02 27 september kl 17.30.

Fotografiet föreställer Anisur Rahman, poet, aktivist och tidigare fristadsförfattare i Uppsala, en av flera personer som bjudits in att bidra med texter i ”Handbok för fristäder i Sverige”.

KONTAKT

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Fredrik Elg
Handläggare, Fristadshandboken
Telefon: 08-519 264 48
fredrik.elg@kulturradet.se

Header logo