Fler söker bidrag från Skapande skola

Aldrig förut har så många ansökt om medel från Skapande skola. Ansökningarna från fristående skolor har ökat med 30 procent. Det totala antalet ansökningar från samtliga skolhuvudmän visar på en 13-procentig ökning.

I år har 90 procent av alla kommuner sökt bidrag för Skapande skola. Ansökningarna omfattar drygt två tredjedelar av det totala antalet elever i årskurs 1 till 9.

Stödet till Skapande skola har funnits i fyra år och det finns självklart behov av utveckling. Kulturrådet har därför gått ut med skärpta krav på såväl insatser som strategiska handlingsplaner för att en skapa en reell utveckling av området kultur i skolan. I skolans nya styrdokument finns också stöd för denna utveckling.

Skolhuvudmännen söker sammantaget en något lägre summa än förra året.

– Många skolhuvudmän förefaller ha anpassat sina ambitioner till en mer realistisk nivå, säger Tua Stenström, handläggare på Kulturrådet.

Men eftersom antalet ansökningar ökat så överstiger ändå det totalt ansökta beloppet vida de 150 miljoner kronor som finns till förfogande. Det innebär ibland att även högkvalitativa projekt inte alltid får den summa de ansökt om.

Den stora ökningen av ansökningar står små fristående skolor för. Det totala elevantalet blir därför inte så mycket större än tidigare.

Ansökningarna bereds just nu på Kulturrådets kansli och beslut väntas första veckan i maj.

2012 års ansökningar till Skapande skola

2012   2011     Ökning
Ansökningar totalt 430 380 50 = 13%
Fristående skolor 144 110  34 = 30%
Kommuner 262         250 12 st
Antalet deltagande elever 614 900 605 100 9800 = 2%
Sökt summa kr 235,5 milj 270 milj Minskning

                                                       

KONTAKT

Lotta Brilioth Biörnstad
Koordinator barn och unga
Telefon: 08-519 264 86
lotta.brilioth.biornstad@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo