Förnyelse och mångfald av musikaliska uttryck

Kulturrådet noterar ett fortsatt stort söktryck när det gäller stöd till fria musikgrupper. 393 fria musikgrupper har ansökt om bidrag. Det är en ökning med cirka 16 procent jämfört med förra året. Drygt en tredjedel av ansökningarna kommer från grupper som söker bidraget för första gången.

Kulturrådet fördelar cirka 16,6 miljoner kronor i stöd till 228 fria musikgrupper, varav en tredjedel får stöd för första gången. Beslutet genomsyras av förnyelse och en betydande mångfald av musikaliska uttryck, exempelvis jazz, blues, soul, folkmusik, experimentell konstmusik, klassisk musik, indie, modern svensk folkmusik, punk, balkanmusik, världsmusik, pop, elektronika och metal. Några av musikgrupperna som får bidrag för första gången är Hidden Mother, Kammarkören Pro Musica, Naoko Sakata Trio och Primus Motor.

Flest ansökningar kommer från storstadsregionerna, framförallt Stockholm. En stor del av de grupperna turnerar dock nationellt och internationellt. Kulturrådets referensgrupp anser att större bredd och nya uttryck innebär ökade möjligheter att nå nya publikgrupper. Internationell verksamhet blir allt viktigare för de fria musikgrupperna, konstaterar Kulturrådet.

Kulturrådet verkar för att representationen mellan män och kvinnor i konstnärlig verksamhet ska vara jämnt fördelad och konstaterar att utvecklingen går långsamt på musikområdet. Antalet kvinnor i de fria musikgrupperna överstiger dock för första gången 30 procent bland ansökningar och bifall. I den konstnärliga ledningen för grupperna representeras kvinnor med 35,5 procent bland de grupper som får stöd, vilket är en större andel än tidigare.

KONTAKT

Luciana Marques
Handläggare
Telefon: 08-519 264 66
luciana.marques@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo