Foto av Camerata Nordica

Rekordresultat i årets fördelning av EU:s kulturstöd

Nu är det klart vilka samarbetsprojekt som i år får stöd inom EU:s kulturprogram 2007-2013. Resultatet är det bästa för svensk del sedan programstarten 2007. 21 svenska organisationer medverkar i olika projekt, som tillsammans mottar runt 8,4 miljoner euro eller 75 miljoner kronor i EU-bidrag.

Två svenska organisationer koordinerar projekt; Franska Institutet och Kalmar Läns Musikstiftelse som får 200 000 euro var. Kjell Lindström, chef för länsmusiken i Kalmar län, är ansvarig för det ena av projekten.

– Det är väldigt roligt och inte så vanligt att musikorganisationer i Sverige blir koordinatorer. Det är orkestern Camerata Nordica som kommer att ingå i projektet.

Kalmar Läns musikstiftelse ingår i ett samarbetsprojekt med fem andra parter. De andra är förutom Stockholms läns Blåsarsymfoniker, en estnisk organisation, PLMF, som stödjer unga musiker, Bel Cantoskolan Fondazione Paolo Grassi i Italien och Zacconikvartetten i England. De fem parterna ska träffas i Tallinn i slutet av mars för att planera turnéerna. Musiker från alla fyra länder deltar och på programmet finns musik från respektive land, i vissa fall även nyskrivna verk. Det är 2014 som är året för själva genomförandet.

– Alla som varit inne i processen med EU-ansökningar vet att det är ett hårt och krävande jobb, säger Kjell Lindström. Glädjen över att verkligen kunna göra något ihop och komma närmare varandra över gränserna gör det värt besväret.

Utöver de två organisationerna som själva leder projekt, är 19 svenska organisationer medarrangörer. Bland dessa finns Tensta konsthall i Stockholm, Teatermaskinen i Riddarhyttan, Uppsala Stadsteater, Röda Sten Kulturförening i Göteborg, Bildmuseet i Umeå, Länsmusiken i Örebro, Subtopia i Botkyrka och SITE i Stockholm.

KONTAKT

Heli Hirsch
Handläggare
Telefon: 08-519 264 88
heli.hirsch@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo