Kulturrådet på Kistamässan Seniorliv i världsklass

Intresset för konst och kulturverksamhet var stort under Kistamässan Seniorliv i världsklass som ägde rum 9-10 februari. Mässan invigdes av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och Kulturrådet höll ett välbesökt seminarium på temat kultur för äldre.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth tog i sitt invigningstal upp satsningen på kultur för äldre som Kulturrådet har i uppdrag att genomföra, och Kulturrådet hämtade exempel från aktuell praktik, innovation, forskning och folkhälsa under sitt välbesökta seminarium på temat kultur för äldre.

Gunnar Bjursell, professor och föregångare inom området kultur och hälsa, talade om vikten av att vara hjärnaktiv för få ett långt liv med livskvalitet. Forskning hur konst och kultur genom känslan påverkar hjärnan är högaktuellt på internationella universitet och i naturvetenskapliga tidskrifter just nu. Det beror på att ny teknik gör det möjligt att mäta och forska på hjärnan och hur vi lär oss. Bjursell tog som exempel upp att det är omöjligt att träna minnet om vi inte gör det med aktiviteter vi tycker om, vilket belyser att lärande är kopplat till känslan.

Christina Gedeborg-Nilsson, utvecklare kultur och hälsa i Skåne, berättade om deras aktuella praktik där information, inspiration samt initiativ är honnörsord. Hon tog även upp lärande erfarenheter från satsningen kultur på recept. Emmy Nilsson, utredare på Folkhälsoinstitutet, talade om deras uppdrag att öka folkhälsan och vikten av meningsfullhet i tillvaron. Där har kultur stor betydelse och kan fungera som mötesplats både för äldre och yngre.

Daniel Forslund, chefsstrateg för vårdutveckling, på Vinnova talade om innovation och samhällsnytta, hur vi fångar upp innovationer och får en bättre framtida sjukvård, bland annat genom sociala mötesplatser och matkultur. Vinnova lanserar snart idékatalogen.se om nytänkande och förändringsprocesser inom äldreomsorgen.

Benny Marcel, ställföreträdande generaldirektör Kulturrådet, var seminariets moderator och berörde frågor om hur vi hittar belöningssystem och drivkrafter för att höja kvalitén i äldreomsorgen, och hur vi synliggör de goda exemplen, som tillåter guldkant i vardagen och ser värdet för hela samhället.

KONTAKT

Eva Ottosson
Telefon: 08 519 264 00
eva.ottosson@kulturradet.se

Header logo