Kulturrådet stärker konstnärlig utveckling och internationalisering inom dansområdet

Med fokus på konstnärlig kvalitet samt förstärkning av områdets internationalisering fördelar Kulturrådet cirka 23,6 miljoner kronor till 37 fria dansgrupper och koreografer.

I linje med myndighetens strategi för den professionella dansen har referensgruppen strävat mot att bättre möta sökt belopp och inte bevilja för låga verksamhetsbidrag. Vischan Danskonst som beviljas en ny treårsperiod och Säfsten Produktion AB som beviljas ett treårigt stöd för första gången, höjs även kraftigt. Även ccap, Weld och Global Art Collaborations uppmärksammas för utveckling och internationella samarbeten.

– Bättre ekonomiska förutsättningar på längre sikt möjliggör en fortsatt dynamisk utveckling inom dansområdet, säger Julia Sundberg, handläggare på Kulturrådet.

Inom den samtida danskonsten beviljas stöd till en mångfald av uttrycksformer, format och teman. Hur traditionella uttryck kan brukas och utvecklas i en samtida kontext undersöks liksom politiska frågeställningar. Det kan exempelvis handla om problematiserande av kropp, representation, genus, makt, yttrandefrihet eller hierarkier.

Flertalet grupper planerar att genomföra projekt runt om i landet och turnera nationellt och internationellt. Av de beviljade ansökningar som får stöd från Kulturrådet för första gången kan nämnas Hirame, Interim kultur/Zöe Poluch, Ludvig Daae, Interim kultur/Sidney Leoni  och Compaso Flamenco. 

KONTAKT

Julia Sundberg
Handläggare
Telefon: 08-519 264 11 
julia.sundberg@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo