Kulturrådets styrelse betonar barns rätt till kultur

– Det är med glädje vi ser hur Skapande skola bidrar till att bygga upp hållbara strukturer för kultur i skolan. Ett av Kulturrådets viktigaste uppdrag är att förbättra barns och ungas möjlighet att möta och utöva kultur.
Det betonar Karin Helander, vice ordförande i Kulturrådets styrelse, som fanns på plats i Lund under Scenkonstbiennalen för barn och unga, Bibu.

– Det finns mycket kvar att göra för att främja barns och ungas rätt till kultur och konstnärliga upplevelser. Men vi gläds åt de goda resultat som hittills uppnåtts.

Ett barn som får möta professionell konst och får möjlighet att utveckla sina kreativa och språkliga förmågor genom musik, dans, teater, litteratur och andra konstformer ökar sin förmåga till reflektion och förståelse av omvärlden.

Genom de nya kulturpolitiska målen har även den nationella kulturpolitiken fått ett förstärkt fokus på barns och ungas rätt till kultur.

– Vi vill betona vikten av att även de yngsta barnen, före skolåldern, får möjlighet att utveckla en känsla för alla sina språk inklusive de estetiska språken. Det är en grupp som lätt glöms bort.
 
En annan grupp som lyfts fram av Kulturrådets styrelse är barn i ekonomiskt och socialt utsatta familjer som riskerar ett större utanförskap eftersom de inte har samma möjligheter att delta i meningsskapande kulturaktiviteter. Det krävs vilja och aktivt handlande för att göra den kulturverksamhet som redan finns och stöds av kommuner, landsting och stat tillgänglig för alla barn – oavsett geografiska, sociala eller ekonomiska faktorer.

KONTAKT

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo