Kollage av pristagarnas bokomslag

Lär känna pristagarna och deras verk

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) fyller i år tio år och firar det genom att uppmärksamma tidigare pristagare. Litteraturpriset publicerar idag fem nya läsnycklar till tidigare pristagares verk, däribland en läsnyckel till Shaun Tans ordlösa roman, Ankomsten.

– Läsnycklarna kan fungera som vägledning och inspiration för alla som vill ta del av ALMA-pristagarnas verk, säger juryledamoten Maria Lassén-Seger som har deltagit i arbetet med läsnycklarna. Läsnycklarna kan användas som verktyg för bibliotekarier, lärare eller föräldrar som vill locka till läsning. De kan användas i bokcirkeln, skolarbetet eller som inspiration till vidare läsning.

De nya läsnycklarna går till följande verk:

  • Ankomsten av Shaun Tan
  • Gilly Hopkins hittar hem av Katherine Paterson
  • När kommer bussen? Av Ryôji Arai
  • Min vän målaren av Lygia Bojunga
  • Flyg, ollonborre, flyg! av Christine Nöstlinger

Det finns nu läsnycklar till elva verk av nio olika pristagare. I och med dagens publicering finns det läsnycklar till samtliga pristagare. Läsnycklarna är skrivna av medlemmar i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

Maria Lassén-Seger, Fil. dr. i litteratur, bibliotekarie och litteraturkritiker, har skrivit läsnyckeln till 2011 års pristagare Shaun Tan och boken Ankomsten.

– Det var ett rent privilegium att få skriva en läsnyckel till Shaun Tans ordlösa roman, säger Maria Lassén-Seger. Den är så full av uppslag, så associationsrik, en bok med potential att tala till läsare på så många plan. Det är spännande att en helt ordlös bok kan inspirera till så mångordiga diskussioner!

Det finns sedan tidigare sex läsnycklar till bland andra Kitty Crowthers och Sonya Hartnetts verk. Samtliga läsnycklar finns att ladda ner på litteraturprisets hemsida.

KONTAKT

Rebecka Svensén

Kommunikatör

Telefon: 08-519 264 20

E-post: rebecka.svensen@alma.se

Header logo