Litteraturutredningen vill satsa internationellt

Fler seminarier för översättare och utökat översättningsstöd. Det är två förslag i betänkandet Läsandets kultur som överlämnades till regeringen den 27 september.

I betänkandet görs en bedömning av litteraturens ställning i dag och viktiga utvecklingstendenser. Utredningen slår fast att litteraturens ställning på många sätt är ganska god i Sverige. det publiceras mer litteratur än någonsin och Sverige har för att vara ett litet språkområde stora exportframgångar. 

Men det räcker inte, menar utredarna. Utredningen föreslår större resurser till internationellt utbyte på litteraturområdet. Bland annat vill man se fler översättarseminarier.  Man föreslår också att det översättningsstöd som Kulturrådet idag fördelar ökar i omfattning.

År 2011 beviljade Kulturrådet totalt 3,3 miljoner kronor i översättningsstöd till 143 litterära verk för utgivning i 35 länder. Kulturrådet prioriterar barn och unga i bidragsgivningen och tar hänsyn till översättning av barn- och ungdomslitteratur inom språkområden där den är svagt representerad.

Header logo