Många fria teatergrupper får stöd för första gången

Drygt 60 procent av de fria teatergrupper som nu beviljas projektstöd får det för första gången. Kulturrådet fördelar 4,4 miljoner kronor till 28 grupper, 17 av dessa har inte tidigare beviljats stöd från Kulturrådet.

– Kulturrådets referensgrupp har valt att lägga särskild vikt vid konstnärlig kvalitet, att en mångfald av sceniska uttryck får god spridning över hela landet samt att berättelser som vanligtvis inte gestaltas på teaterscenerna får möjlighet att nå en publik, säger Elin Norquist, handläggare på Kulturrådet.

Strindbergsåret 2012 uppmärksammas genom tre projekt som utgår från Strindbergs liv och verk. Dotterbolaget i Stockholm och 123 Schtunk i Halland ska genom clownen utforska olika verk av författaren. Scenkonstkollektivet Teater Mutation i Malmö beviljas stöd för att utforska Strindbergs kvinnoporträtt. 

Läs mer om fördelningen

KONTAKT

Elin Norquist
Handläggare
Telefon: 08-519 264 59
elin.norquist@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

 

 

Header logo