Mångfald av scenkonstuttryck får stöd av Kulturrådet

Samtida cirkus, performance, dockteater, opera och  teater. Stödet till fria teatergrupper spänner över en rad sceniska uttryck och många grupper arbetar konstområdesövergripande. Kulturrådet fördelar den här ansökningsomgången 53 miljoner kronor på 78 fria teatergrupper.

För att stärka internationaliseringen av scenkonsten beviljas tre grupper inom samtida cirkus projektstöd, en av dem är Poetry in motion. Kulturrådets referensgrupp har också lagt särskild vikt vid att säkerställa att scenkonst av hög kvalité finns tillgänglig i en stor del av landet. Ögonblicksteatern i Umeå, Teaterrepubliken i Malmö, Galeasen i Stockholm och Cinnober i Göteborg är exempel på grupper som nu får ökat stöd.

Flertalet ansökningar handlar om turnéer; antingen regionala, nationella eller internationella. 

KONTAKT

Elin Norquist
Handläggare
Telefon: 08-519 264 59
elin.norquist@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo