Museer får forskningsanslag

Arkitekturmuseet, Armémuseum och Statens museer för världskultur är tre museer som nu får projektstöd av Kulturrådet. Tre miljoner kronor fördelas mellan sammanlagt fem centrala museer för forskning och utveckling för år 2012.

Arkitekturmuseet i Stockholm tilldelas medel för ett projekt som handlar om arkitekturdebatten under två decennier, 1968–1988, med utgångspunkt i museets utställningar. Fokus ligger på att studera hur olika grupper använt utställningar för att definiera och omdefiniera arkitektur. Armémuseum beviljas 800 000 kronor för år två av projektet ”Lumpen, Identitet och materiella minnen 1901–2010”. Museet tar ett helhetsgrepp på värnplikten genom föremål, fotografier och arkivmaterial. Externa forskare medverkar i projektet och undersöker frågor om identitet och ritualer. Armémuseum vill stärka forskningen och skapa ett källmaterial som blir forskningsbart i framtiden.

Statens museer för världskultur får stöd för andra året av projektet ”Sakernas tillstånd”. Ambitionen är att vitalisera museimaterial som varit underutnyttjat av forskningen via nya perspektiv och mångvetenskapliga arbetssätt.

KONTAKT

Erik Åström
Koordinator för regionala frågor
Telefon: 08-519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se
 

 

Header logo