Ökad satsning på tillgänglighet av professionell musik i Sverige

Kulturrådet utlyser projektstöd till fria musikgrupper och arrangörer inom musikområdet. Sista ansökningsdag är den 16 april 2012 och cirka tre miljoner kronor kommer att fördelas.

Målet är att öka tillgängligheten av musik av hög kvalitet i hela landet. Det kan bland annat ske genom mobilitetsstöd till fria musikgrupper och stöd till arrangörssamverkan kring konsertturnéer, men också genom utveckling av arrangörsledet.

Under arbetet med bidragsfördelningen tar Kulturrådet hänsyn till kriterier som hög konstnärlig kvalitet, geografisk spridning och mångfald i utbudet.

Kulturrådet väger också in att ett jämställdhetsperspektiv och ett barn- och ungdomsperspektiv har beaktats. Andra krav Kulturrådet ställer för att ge bidrag är medfinansiering för projekten samt budgetering av avtalsenliga gager till musiker.

MER INFORMATION

Luciana Marques
Handläggare
Telefon: 08- 519 264 66
E-post: luciana.marques@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Header logo