Särskild satsning på litteratur och läsfrämjande

Kulturrådet fördelar nu bidrag till litterära evenemang i bokhandlar och för samverkan mellan studieförbund och bibliotek. Tidigare har stöd till e-böcker fördelats. Kulturrådet har via Litteraturutredningen fått ett särskilt uppdrag att stödja litteratur och läsfrämjande år 2012 under nya former. 

Folkbibliotek och studieförbund – som är de stora aktörerna när det gäller läsfrämjande utanför skolan – har som gemensam målgrupp ovana läsare. Litteraturutredningen pekar på att samverkan dem emellan är svagt utvecklad och vill därför stödja nya former och strukturer för samverkan. Kulturrådet beviljar medel till tre projekt som bedöms vara tillräckligt omfattande för att göra avtryck, och som är förankrade på regional nivå. De tilldelas sammanlagt en miljon kronor.

Kulturrådet fördelar en miljon kronor till litterära evenemang för bokhandlar. Ansökningarna handlar ofta om programkvällar där nya och kända författare presenteras för en reguljär publik. Några bokhandlar presenterar också ett bredare kulturprogram som innefattar exempelvis musik eller dramatik. Flera har samarbete med studieförbund, folkbibliotek, skolor och andra intresseföreningar.

Kulturrådet prioriterar projekt som har bred samverkan och som vänder sig till nya målgrupper, särskilt barn och unga. I litteraturutredningen betonas de fysiska bokhandlarnas stora möjligheter att skapa möten med litteraturen i det fysiska rummet. Nätbokhandeln kan inte på samma sätt skapa en mötesplats för litteraturen – som kan vara betydelsefull för ovana läsare. Litteraturutredningen pekar också på behovet av exponering utanför storstäderna.

Stödet till e-böcker handlar om att stimulera e-boksutgivningen i Sverige. 14 ansökningar beviljades i slutet av april.

KONTAKT

Cay Corneliuson
Handläggare
Telefon: 08-519 264 07
cay.corneliuson@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo