Sigtuna blir Sveriges sjätte fristad

Sigtuna blir nu den sjätte i raden av fristäder för förföljda författare. Tidigare har Stockholm, Uppsala, Växjö, Göteborg och Malmö anslutit sig till nätverket ICORN, International Cities of Refuge Network. Sammanlagt finns ett 40-tal fristäder runtom i världen.

– De författare som kommer hit är en stor tillgång för svenskt kulturliv och det är viktigt att de blir en del av den litterära offentligheten, säger Kennet Johansson, GD Kulturrådet. Kulturrådet har under lång tid arbetat för att stödja fristadsystemet och att få fler svenska orter att engagera sig i det arbetet.

Sigtuna kommun i Stockholms län blir alltså Sveriges sjätte fristad för förföljda författare och journalister. Att Sigtuna blir fristad innebär att kommunen tar emot en författare åt gången och erbjuder bostad och uppehälle under ett eller två år. Kommunen samarbetar med Sigtunastiftelsen för att lösa bostadsfrågan.

– Det är roligt att få vara fristad och att symbolisera det fria ordet och de som inte kan göra sina röster hörda, säger Elif Koman-André, Sigtuna kommun. Vi ser det också som ett led i kommunens mångfaldsarbete.

På mässan Bok & Bibliotek i Göteborg i september presenterar Kulturrådet en handbok för kommuner som vill erbjuda fristad för förföljda författare. Handboken innehåller bland annat information från myndigheter som är relevanta för fristäder. Den bygger också på erfarenheter från existerande fristäder och tidigare fristadsförfattare. Lanseringen sker i Kulturrådets monter den 27 september klockan 17.30.

KONTAKT

Fredrik Elg
Handläggare
Telefon: 08-519 264 48
fredrik.elg@kulturradet.se

Header logo