Skapande skola stärker elevers självkänsla

Glädje, engagemang och stärkt självkänsla. Det är det mest påtagliga när rapporten om det statliga bidraget Skapande skola nu är klar. Många kulturaktörer talar med respekt om lärarna och om det goda samarbetet med skolan. Men det finns också områden som behöver utvecklas, exempelvis elevernas delaktighet och förankringsprocessen. Idag lämnar Kulturrådet över rapporten till Kulturdepartementet.

– Det som allra mest genomsyrar svaren är viljan att ge barnen starka kulturupplevelser och nya redskap att förstå världen. Det säger Lotta Brilioth Biörnstad, koordinator för barn och unga på Kulturrådet. Både skola och kulturaktörer lyfter i rapporten exempel på att elever fått nya kunskaper och bättre självkänsla av kulturprojekten.

– Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i regeringens kulturpolitik. Av Kulturrådets samlade bidragsgivning går närmare en tredjedel till verksamheter för barn och unga. Att tidigt introduceras i kulturens värld berikar livet och gör att man kan bli en aktiv samhällsmedborgare, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet.

Det finns dock frågor och ifrågasättanden som återkommer. Det gäller exempelvis tidsbrist, pengar, förankring, djupare förståelse för varandras uppdrag och brist på gemensamma mål.

– Skapande skola är ett långsiktigt bidrag; det ger stora möjligheter till utveckling och dialog mellan kultur och skola. Ökade insatser för kompetensutveckling både för skolpersonal och professionella kulturaktörer kan snabba på utvecklingen för bättre konst och kultur i skolan, säger Lotta Brilioth Biörnstad.

Rapporten som idag överlämnas till regeringen innehåller fakta och erfarenheter om ett statligt kulturbidrag som funnits i tre år. Det fjärde projektåret pågår nu. Underlaget bygger på projektredovisningar och enkäter som skolhuvudmännen och kulturaktörerna svarat på.

Under de tre år som Skapande skola har funnits har cirka 217 miljoner kronor fördelats. Förra året deltog 2 174 skolor och 280 000 elever.


Bakgrund: Sedan 2009 har Kulturrådet en barn- och ungdomsstrategi med målet är att minst 30 procent av Kulturrådets samlade bidragsgivning ska gå till verksamheter och projekt som kommer barn och unga till del. En viktig del är Skapande skola som infördes 2008. Kulturrådet fördelar årligen detta bidrag och år 2011 omfattade det 150 miljoner kronor och grundskolan årskurs 1–9.

KONTAKT

Lotta Brilioth Biörnstad
Koordinator barn och unga
Telefon: 08-519 264 86
lotta.brilioth.biornstad@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo