Skola och kulturliv närmar sig varandra genom Skapande skola

Kulturrådet fördelar idag 156 miljoner kronor i Skapande skola-bidrag till 252 kommuner och 126 fristående skolor i hela landet. Nu fördelas bidraget för femte året och intresset från skolorna är stort. 

Tre röster från elever och kulturaktörer som varit involverade i Skapande skola-projekt:

– Nu vet jag vad jag ska syssla med när jag blir vuxen, jag ska hålla på med film och så´nt.
– Genom dansen har jag lärt mig att all dans är rolig, nya danssteg, olika sätt att dansa på, en dans, bättre takt, våga lite mer, dansa lite bättre, hålla rytmen och räkna. Jag tyckte att lektionerna var givande och jag harblivit inspirerad att börja skriva och jaga min dröm.
– Nästan utan undantag har elever som innan Skapande skola-projektet utpekats som jobbiga och bråkiga varit de som bidragit mest och visat prov på den sorts tänkande som krävs kring kreativa och nyskapande processer.
(Ur: Skapande skola – en nulägesanalys).

Samtliga konst- och kulturformer finns med i ansökningarna. Fokus ligger på elevernas eget skapande. Teater och drama förekommer mest i ansökningarna tätt följt av konst, bild och form. Också intresset för arkitektur har ökat. Projekten kan bestå av en överraskande berättarrazzia, att göra en egen film eller ett långsiktigt temaarbete kring någon aktuell fråga, men det förutsätter alltid professionell medverkan av en eller flera kulturaktörer.

Drygt 620 000 elever i grundskolans årskurs 1–9 berörs. 90 procent av landets kommuner har sökt bidrag i år och samtliga län är företrädda. Kulturrådet konstaterar att det numera finns väl utarbetade former för samverkan med kulturlivet på lokal och regional nivå, vilket innebär att Skapande skola-medlen kan vara en del av skolans totala satsning på kultur i lärandet.

– De professionella kulturinsatserna kan vara en del av skolans måluppfyllelse. Det är glädjande att se att skola och kulturliv närmat sig varandra och att kontakterna ökat, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet.

– Jag känner stor tillfredsställelse över att Skapande skola-projekten når ut i hela landet och att kulturinsatserna också når barn och ungdomar som lever i utsatthet på olika sätt. För många barn kan kontakten med en professionell konstnär eller författare bli till ett viktigt och utvecklande möte som får stor betydelse för framtiden.

KONTAKT

Tua Stenström
Handläggare
Telefon: 08-519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

 

Header logo