Tolv nya projekt som bekämpar fattigdom och främjar demokrati

Tolv nya projekt får nu stöd inom Kulturrådets och Sidas aktörssamverkan. Alla konstområden är representerade och projekten involverar samtliga utvalda länder; Sydafrika, Kina, Indien, Botswana, Indonesien och Namibia. Målet med aktörsamverkan är att via kultursamarbete bidra till att bekämpa fattigdom och främja en demokratisk samhällsutveckling.

– Stödet ska leda till hållbara relationer som är baserade på gemensamt ägarskap och på sikt klarar sig utan bistånd från Sida, säger Anna Swedmark Westin, handläggare på Kulturrådet. Det är också viktigt att stödet baseras på fattiga människors behov och förhållanden.

Projekt som får bidrag handlar bland annat om idéutbyte inom poesifältet, sommarutbyte mellan konstnärer i Indien och Sverige och kulturarv i Kina. I fem av projektet är barn och ungdomar målgrupp. Inom filmkonsten finns två av projekten i Sydafrika. I projektet ”Let your dream come true” diskuteras olika aspekter av fattigdom och drömmar genom film och foto och i ”Swedish – South African youth project” skapas en filmplattform för ungdomar.

Andra exempel på aktörssamverkansprojekt är Hallands Länsmuseer som driver ett kulturarvsprojekt som länkar samman kulturarv med nutida samhällsutveckling i Kina. Inom designområdet vill Studio Greling stärka lokalt indonesiskt hantverk med modern design. Projektet Ripples: the independent arena and artist exchange initierar ett långsiktigt utbyte mellan svenska och namibianska konstnärer. Kultur i Väst satsar på samarbete mellan svenska och botswanska folkmusiker. Wanås utställningar samarbetar med The Creative India Foundation (CIF) för att bygga upp Indiens första internationella skulpturpark för samtida konst.

Vid första utlysningen hösten 2011 valdes 28 projekt ut. Flera av projekten har nu påbörjat sitt samarbete. Ett av dem handlar om design och är ett utbyte mellan Sverige och Sydafrika: Svensk Industridesign och Eco Design Initiative arbetar för att öka medvetenheten om design för hållbar utveckling bland barn, unga, skolor och företag. Bland annat har 1200 barn involverats i arbetet inför en stor designutställning i Kapstaden som ägde rum i mars. I juni kommer en grupp ungdomar från Sydafrika till Malmö.

– Många tänker på design som något färdigt, men det är ju en process där man lär av varandra, säger Janine Johnston, projektledare för Eco Design Initiative, som arbetar med utbildning, utställningar och utbyte för unga entreprenörer.

KONTAKT

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

 

Header logo