Tre nya stöd till litteratur och läsfrämjande

Kulturrådet har fått i uppdrag att utlysa tre nya stöd till litteratur och läsfrämjande. Syftet är att stärka litteraturens ställning, öka läsandet och lyfta fram kvalitetslitteratur. De nya stöden omfattar e-boksutgivning, litterära evenemang i bokhandeln och samverkan mellan bibliotek och studieförbund.

För att stimulera den inhemska bokmarknaden ges nu stöd till kvalitetsutgivning av e-böcker från förlagens befintliga katalog av tryckta titlar. 2012 kan stöd sökas för planerad utgivning av e-böcker och förlagen uppmanas att uppge flera titlar i en och samma ansökan.

Ytterligare ett led i att stärka bokbranschen är det nya stödet till bokhandlare. De fysiska bokhandlarna har en betydelsefull roll när det gäller att presentera böcker för människor i det fysiska rummet, inte minst genom möjligheten att lyssna på författare och delta i andra aktiviteter kopplade till litteratur och läsning. Stödet kan sökas av enskilda bokhandlare som driver programverksamhet som främjar läsning och kvalitetslitteratur.

Både folkbiblioteken och studieförbunden spelar en stor roll för läsfrämjande arbete och de har ett gemensamt intresse av att främja bildning och läsande. Med utgångspunkt i detta fördelar Kulturrådet stöd till strukturerade samarbeten och utvecklingsprojekt kring läsfrämjande, där studieförbundens och folkbibliotekens olika kompetensområden kan komplettera varandra. Stödet kan sökas av länsbibliotek.

Sista ansökningsdag för de tre nya stöden är 26 mars och tre miljoner kommer att fördelas under 2012.

KONTAKT

Andreas Åberg
Handläggare, (e-boksutgivning)
Telefon: 08-519 264 09
andreas.aberg@kulturradet.se

Cay Corneliuson
Handläggare, (litterära evenemang i bokhandeln, samverkan mellan bibliotek och studieförbund)
Telefon: 08-519 264 07
cay.corneliuson@kulturradet.se

Header logo