Yttrandefrihet, utvidgad kultursamverkan och internationellt arbete

”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund”. Så inleds regeringens första kulturpolitiska mål och yttrandefriheten är också ledstjärnan för Kulturrådets arbete. Kulturrådets årsredovisning för 2011 lämnades idag till regeringen.

För Kulturrådet innebär yttrandefrihet bland annat att ge barn och unga möjlighet att uttrycka sig fritt. På samma sätt ska äldre, funktionsnedsatta sjuka ha möjlighet att göra sig hörda. Yttrandefrihet innebär också att stödja förföljda författare, journalister och musiker och skapa fristäder.

Att fördela stöd till professionella kulturutövare är Kulturrådets huvudsakliga uppgift. Det sker i dag både på traditionellt sätt och via den nya kultursamverkansmodellen. 16 av 21 regioner/landsting ingår för närvarande i samverkansmodellen. Det internationella arbetet har under året fått en alltmer framskjuten plats.

Att föra kulturens talan och att informera om regeringens kulturpolitiska mål är en annan viktig uppgift för Kulturrådet!

KONTAKT

Stefan Stenberg
Telefon: 08 519 264 28
stefan.stenberg@kulturradet.se

Header logo