27 miljoner till ideella kulturorganisationer

Ideell Kulturallians är ny mottagare av årligt verksamhetsstöd från Kulturrådet. Organisationen verkar för att civilsamhället ges förutsättningar att delta i dialoger som förs inom kultursamverkansmodellen. Alliansen företräder cirka 50 organisationer inom den ideella kultursektorn.

Att få fler unga att engagera sig i styrelser och arbetsgrupper, att skapa mötesplatser för unga och att utveckla pedagogiska projekt är ett gemensamt fokus för de ideella kulturorganisationer som nu får stöd av Kulturrådet.

De drygt 20 amatörkulturorganisationer som får stöd omfattar verksamhet inom körsång, scenkonst, revy, film och fotografi samt hembygd och kulturarv. Ett antal av dessa arbetar också för att öka samarbetet mellan invandrar-och minoritetsorganisationer och kulturlivet. Totalt får organisationerna 11,5 miljoner kronor.

Folkets Hus och Parker, Våra Gårdar och Bygdegårdarnas Riksförbund får sammanlagt 12,7 miljoner kronor. Riksorganisationerna är serviceorgan som ger stöd till sina lokalföreningar runtom i landet. De arrangerar utbildningar för kulturansvariga, organiserar verksamhet kring konst och film, festivaler, turnéer av teaterföreställningar och vandringsutställningar. Verksamhet för barn och unga är även här ett prioriterat arbetsfält.

Sju skådebanor i landet samt Riksskådebanan får totalt 2,5 miljoner kronor. Skådebanorna bedriver bland annat ombuds- och främjandeverksamhet på arbetsplatser. De bedriver också projektverksamhet med inriktning på scenkonst, litteratur, bildkonst och film i syfte att öka deltagandet inom kulturen. Tillsammans har skådebanorna skissat på tre nationella forskningsprojekt i samverkan med Linköpings Universitet, Luleå Tekniska Universitet respektive Mälardalens Högskola.

KONTAKT

Ewa Dahlberg
Handläggare

Telefon: 08-519 264 50

ewa.dahlberg@kulturradet.se

 

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

 

Header logo