37 projekt delar på 3 miljoner

Tolv satsningar med nyskriven musik för barn och unga och tre projekt inom kulturhuvudstadsåret Umeå 2014 stöds av Kulturrådet när bidrag till samverkan med komponister fördelas. Sammanlagt beviljas 37 projekt 3 miljoner kronor. 45 procent av komponisterna i projekten som får stöd är kvinnor.

Operaverkstan/Malmö Opera, larssons & ADAS teater, Göteborg, Gunilla Heilborn Enskild Firma, Teater Tre och Teater Sagohuset i Stockholm samt Musik i Syd hör till dem som prioriteras av Kulturrådet när det gäller projekt med nyskriven musik för barn och unga.

Tre satsningar inom kulturhuvudstadsåret Umeå2014 stöds i höstens fördelning: Danskonst i Norr/Nomodaco, Umeå, Scenkonst Västernorrland AB, Sundsvall i samverkan med NorrlandsOperan, Umeå samt Lena Berg ekonomisk förening/TGIL, Stockholm.

Sammantaget har Kulturrådet under 2013 fördelat stöd till tio projekt inom detta stöd för satsningar under kulturhuvudstadsåret Umeå2014. En referensgrupp från Kulturrådet bedömer ansökningarna. I sitt förslag till årets andra fördelning förordar den samverkansprojekt som gäller symfoni- och kammarorkester, musikdramatik, musik för storband, körer, mindre ensembler, elektroakustisk musik och ljudkonst.

– Det är glädjande att antalet ansökningar med nyskriven musik av hög kvalitet för barn och unga har ökat. Dessutom har även antalet kvinnor bland komponister ökat avsevärt i denna fördelning. 45 procent av de föreslagna projekten har komponister som är kvinnor. Av totalt 81 inkomna ansökningar avser drygt 100 olika samarbeten med komponister, säger Magnus Lemark, handläggare på Kulturrådet.

Kulturrådet prioriterar även internationella samarbeten genom att stödja projekt med tre tonsättare och kompositörer bosatta utanför Sverigesamarbetar med fria teater-, dans – och musikgrupper och arrangörer.

KONTAKT

Magnus Lemark
Handläggare
Telefon: 08-519 264 58
magnus.lemark@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo