Angående tidskriften Expos stöd

I nyhetsrapporteringen har Kulturrådets stöd till tidskriften Expo ifrågasatts. Bland annat har ledande sverigedemokrater vänt sig till Kulturrådet med frågor som har rört jäv och definitionen av begreppet kulturtidskrift.

Kulturrådet har beviljat tidskriften Expo 400 000 kronor i produktionsstöd för år 2013. Det är en helt enig referensgrupp som berett och förordat beslutet om stöd. Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson är den som fattat beslutet. Kerstin Brunnberg, som är ordförande i Kulturrådet sitter också i stiftelsen Expos styrelse. Hon har inte deltagit i vare sig beredning eller beslut av ärendet och kan därför inte anses jävig.

Att en ledamot av Kulturrådets styrelse också är ledamot av en annan organisations styrelse utgör jäv för ledamoten endast om ledamoten deltar i beredning och beslut i det aktuella ärendet. Så har alltså inte varit fallet i detta ärende.

Det har också ifrågasatts om Expo verkligen ska räknas som en kulturtidskrift.

Kulturrådets referensgrupp arbetar efter den grundläggande principen att kultur- och samhällsdebatt inte låter sig åtskiljas, utan snarare kan betraktas som varandras förutsättningar.

Header logo