Åtta bidrag till litteraturevenemang i utlandet

Kulturrådet beviljar bidrag till åtta projekt utanför Sverige, totalt 437 000 kronor.

Bland annat ger Kulturrådet stöd till ett översättarseminarium i Paris, till den Moskvabaserade ryskspråkiga webbplatsen Swedlit, om svensk litteratur, samt till författarbesök i Dubai av fyra svenska poeter. Stödet ska sprida svensk högkvalitativ litteratur utanför Sverige och skapa internationellt samarbete och utbyte inom litteraturen.

KONTAKT

Jan Kärrö
Handläggare
Telefon: 08 519 264 61
jan.karro@kulturradet.se
Header logo