Logo Kreativa Europa

EU-programmet Kreativa Europa antaget

Europaparlamentet röstade den 19 november igenom Kreativa Europa, EU:s nya program för de kulturella och kreativa sektorerna 2014-2020. 650 delegater röstade ja till förslaget, 32 röstade emot och 10 avstod från att rösta.


Programmet är en utveckling och sammanslagning av de tidigare programmen Kultur, MEDIA och MEDIA Mundus. Kreativa Europa har en budget på cirka 1,5 miljarder euro för hela programperioden. Det är en ökning med nio procent jämfört med nuvarande program.
Kreativa Europa består av tre delar:

  • Delprogrammet Kultur, som riktar sig till de kulturella och kreativa sektorerna
  • Delprogrammet MEDIA, som riktar sig till den audiovisuella sektorn, det vill säga film, tv och dataspel
  • Ett sektorsövergripande programområde, som riktar sig till de kulturella och kreativa sektorerna inklusive den audiovisuella sektorn. Det innehåller ett nytt lånegarantiinstrument som ska underlätta för organisationer och företag att få banklån.

I delprogrammet Kultur ingår stödformerna europeiska samarbetsprojekt, nätverk, plattformar och stöd för översättning och spridning av europeisk skönlitteratur. Även Europeiska kulturhuvudstäder, Europeiska kulturpriser, Europeiska kulturarvsmärket och Europeiska kulturarvsdagarna är del i programmet.

Kreativa Europa erbjuder nya möjligheter för aktörer i kulturella och kreativa sektorer. Den 10 december öppnar de första bidragsutlysningarna för de fyra stödformerna inom kulturdelen. Sista ansökningsdag är första onsdagen i mars 2014. Mer information om bidragskriterierna publiceras av Europeiska kommissionen i början av december.

KONTAKT

Elin Rosenström
Handläggare
Telefon: 08-519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

Anna Swedmark Westin
Handläggare
Telefon: 08-519 264 65
anna.swedmark@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo