Ellen Wettmark. Foto: Jonas Hallqvist.

Ellen Wettmark blir nytt kulturråd i London

Regeringen har utsett Ellen Wettmark till nytt kulturråd vid Sveriges ambassad i London. Hon är idag internationell koordinator och ställföreträdande enhetschef för scenkonst, musik, bild och form på Kulturrådet. Den 1 augusti tillträder Ellen sin nya tjänst.

Ellen Wettmark har arbetat på Kulturrådet  i närmare sex år. Åren 2010-2013 har hon arbetat som internationell koordinator vid myndigheten.

Som utbildad curator har Ellen flerårig erfarenhet från olika kulturprojekt, bland annat som projektkoordinator vid Nordic Institute for Contemporary Art i Helsingfors. Hon har också varit rådgivare vid Kulturkontakt Nord inom ramen för Nordiska ministerrådet.

Ellen Wettmark har en magisterexamen i international curator management från Stockholms universitet och en kandidatexamen i estetik, konstvetenskap och kulturstudier från Uppsala universitet.

– Ellen Wettmarks goda erfarenheter av internationella frågor och kunskaper inom det breda konstområdet kommer att ha en stor betydelse för det kulturella samarbetet mellan Sverige och Storbritannien, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Tjänsten som kulturråd vid Sveriges ambassad i London innehas i dag av Carl Otto Werkelid, vars förordnande går ut den 31 juli 2013. Ellen Wettmark tillträder tjänsten som kulturråd den 1 augusti.

Fakta om kulturråden
Kulturrådstjänster finns för närvarande vid Sveriges ambassader i Berlin, London, Moskva, Paris, Peking och Washington samt vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel. Inom kort kommer även en kulturrådstjänst att tillsättas vid generalkonsulatet i Istanbul.

Kulturrådens övergripande uppgift är att främja kultursamarbetet mellan Sverige och stationeringslandet och att stimulera den kulturella dialogen.

Header logo