En miljon kronor till bokhandeln

Kulturrådet beviljar stöd med en miljon kronor till litterära evenemang för bokhandeln. De flesta ansökningar handlar om att ordna programkvällar där nya och kända författare presenteras för allmänheten. Några bokhandlar vill intressera nya målgrupper med temaprogram och bokcirklar.

Bokspindeln i Stockholm, Dahlbergs Bokhandel i Sollefteå och Babyakademin i Alingsås är några av de evenemang som nu får stöd. Det är många bokhandlar som vänder sig direkt till barn och unga, föräldrar och förskolepersonal. Flera har samarbete med studieförbund, folkbibliotek och skolor.

I litteraturutredningen betonas att de fysiska bokhandlarna har möjlighet att skapa möten med litteraturen på ett helt annat sätt än vad nätbokhandlarna har. Bokhandeln som mötesplats kan ha särskild betydelse för ovana läsare. Exponering utanför storstäderna poängteras också av litteraturutredningen.
– Kulturrådet prioriterar evenemang som riktar sig till barn och unga, säger Cay Corneliuson, handläggare på Kulturrådet. Geografisk spridning och samverkan är andra viktiga variabler som vi tar hänsyn till. Målet för Kulturrådets bidragsgivning är ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet i hela landet.

KONTAKT

Cay Corneliuson
Handläggare
Telefon: 08-519 264 07
cay.corneliuson@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo