Extra utlysning av stöd till e-boksutgivning

Kulturrådet utlyser en extra utdelning av bidrag till e-böcker. Under denna ansökningsomgång kommer särskilt titlar inom ramen för Alla tiders klassiker prioriteras. Serien består av 150 titlar från olika tidsepoker och språkområden som är särskilt framtagna för skolan i syfte att främja läsning bland unga.

Kulturrådet bidrar till digitaliseringen av dessa titlar som en läsfrämjande insats.

Observera att bidraget är ett backliststöd till digitalisering. Titlar som utkommit i tryckt originalutgåva på svenska efter 1 januari 2011 är inte stödberättigade.  Stöd kan inte sökas för titlar som ej omfattas av upphovsrätten. Ansökan får endast omfatta 12 titlar, undantaget ansökningar som berör Alla tiders klassiker. Om ansökan avser en titel ur klassikerserien behöver inte ett fysiskt exemplar av boken sändas in.

Stödbeloppet baseras på utgivningens tekniska produktionskostnader som beräknas uppgå till 5000- 10 000 kronor/titel.

Sista ansökningsdatum är 18 oktober. Ansökan görs online och är tillgänglig 4 veckor innan sista ansökningsdag.

KONTAKT

Andreas Åberg
Handläggare
Telefon: 08-519 264 84
andreas.aberg@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo