Förändringar i fonogramstödet

Från årsskiftet gäller en ny förordning om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet. Några paragrafer riktar sig specifikt till fonogramproducenter.

Från och med 1 januari 2013 gäller inte längre förordning (1982:505) som har reglerat fonogramstödet under 30 år. Den ersätts av förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet. Den nya förordningen täcker hela scenkonsten inom det fria kulturlivet och har större flexibilitet och mindre detaljstyrning.

Några paragrafer riktar sig specifikt till fonogramproducenter. Även i fortsättningen kan enbart fonogramproducenter verksamma i Sverige och som är juridiska personer eller enskilda näringsidkare söka fonogramstöd (undantaget finska och norska utgivare av samisk musik).

Skillnader värda att notera mellan förordningarna är till exempel att det inte längre är reglerat att produktionen ska omfattas av svenska eller i Sverige bosatta, artister och upphovsmän. Inte heller finns krav på framställning av fonogrammet i ett visst antal exemplar eller lagerhållning. Det gör det möjligt att söka för enbart digitala utgåvor.

Kulturrådet har också valt att ta bort marknadsstödet i dess tidigare form när den nya förordningen träder i kraft. Det ersätts i stället av ett internationellt marknadsstöd för exempelvis utlandslansering av svenska fonogram.

En annan viktig förändring är att tidsgränserna för vilka fonogram man kan söka stöd för har reviderats. Nu kan man söka produktionsstöd för fonogram som getts ut tidigast sex månader innan sista ansökningsdag och/eller ska ges ut inom nio månader från sista ansökningsdag.

Även i fortsättningen gäller Kulturrådets praxis för beviljat produktionsstöd: att gå in med upp till 50 procent av totalkostnaderna.

Sista ansökningsdag för nästa omgång är 1 mars 2013.

KONTAKT

Jakob Uddling
Telefon: 08-51926460
jakob.uddling@kulturradet.se

Header logo