Fria kulturlivet, läsfrämjande och yttrandefrihet

Den första mars lämnade Kulturrådet budgetunderlaget för nästa treårsperiod till regeringen. Kulturrådet beskriver områden som myndigheten vill betona de närmaste åren. Viktiga frågor är insatser för litteratur och läsande, kulturella fristäder och ersättningar till fria kulturskapare.

Kulturrådet trycker på de fria gruppernas betydelse för institutionerna och det regionala kulturlivet. Deras konserter och föreställningar når så gott som alla län och en stor del av publiken består av barn och unga. Men den fria sektorn har inte kommit ikapp när det gäller finansiering – och det vill Kulturrådet ändra på!

– Det fria kulturlivet är förutsättningen för att alla ska kunna delta i kulturlivet, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet. Det är hög tid att fler konstnärer får skäligt betalt för sitt arbete och att kulturarrangörer får bättre möjligheter att betala ut ersättningar.

Kulturrådet har i flera år drivit frågan om fristäder åt förföljda författare och arbetar nu för att utvidga verksamheten till att omfatta konstnärer inom flera konstområden. Kulturrådet föreslår fem miljoner kronor årligen för att fungera som nationell samordnare för fristäder.

– Det fria ordet är grunden för vår kulturpolitik, säger Kennet Johansson. Det öppna samtalet bidrar till att öka förståelsen och toleransen i samhället och stärker vår förmåga till empati.

Kulturrådet föreslår bland annat resursförstärkningar inom följande områden:
• 30 miljoner kronor till det fria kulturlivet
• 30 miljoner kronor för internationellt kulturutbyte
• 9 miljoner kronor för att stärka bildkonst, form och design

Kulturrådets budgetunderlag för åren 2014-2016 innehåller också en beskrivning av de samhällsförändringar som kan få konsekvenser för kulturområdet samt kulturpolitiska trender. Det berör exempelvis den ekonomiska utvecklingen, befolkningstillväxten och generationsväxlingen på arbetsmarknaden.

KONTAKT

Per Svenson
Utredare
Telefon: 08-519 264 49
per.svenson@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo