Harstad – den första fristaden för musiker i Norge

Norge blir först i Skandinavien med att bredda fristadsrörelsen till att också omfatta musiker. Den lilla kuststaden Harstad i Nordnorge blir först ut bland de norska städerna. I slutet av mars tar Harstad ställning till vilken musiker som får fristad.

I Sverige har antalet fristäder för författare ökat från två till sju sedan 2009. Rörelsen fortsätter och alltfler städer undersöker möjligheterna att gå med i fristadsnätverket. På senare tid har företrädare för andra konstformer, som exempelvis musik, bildkonst och film börjat intressera sig för att skapa fristäder för kolleger som är utsatta för censur och förtryck på olika platser i världen.

Det var i början av 1990-talet som städer i Europa och USA, efter en rad uppmärksammade fall av hot mot yttrandefriheten, startade en rörelse för att skapa fristäder för förföljda författare och journalister. Salman Rushdie blev förgrundsgestalt för fristadsrörelsen och fick själv en fristad i Strasbourg som därmed utropade sig till ”City of Asylum”. Sedan 2005 samlas ett fyrtiotal Europeiska fristäder i samarbetsorganisationen International Cities of Refuge Network (ICORN) som har sitt säte i Stavanger.

– Fristadsrörelsen har fått en enorm kraft i Norden den senaste tiden, säger Fredrik Elg, nationellt fristadsansvarig på Kulturrådet. I Sverige har vi börjat samlas i en informell och växande grupp av engagerade personer från i princip alla konstformer för att gemensamt skapa bästa tänkbara möjligheter att bredda fristadsrörelsen.

Men det finns också organisationer som parallellt arbetar med att uppmärksamma och skydda dissidenter inom andra fält. En organisation arbetar med att skydda akademiker som är utsatta för förföljelse är Scholars at Risk, som nu etablerar sig i de nordiska länderna. Den konstnärsdrivna organisationen Freedimensional i New York tar emot förföljda kulturarbetare oavsett konstform och skapar konsthändelser i stadsrummet. I Norge bildades nyligen SafeMUSE som tillsammans med Harstad och i samarbete med Köpenhamnsbaserade Freemuse redan alltså sjösätter ett fristadsprogram för musiker.

I november arrangerar Kulturrådet ett nordiskt expertmöte där man kan möta dessa och flera liknande organisationer för att ta del av deras erfarenheter av praktiskt arbete med yttrandefriheten. Arrangemanget samordnas med de övriga nordiska kulturmyndigheterna och är en del i det svenska programmet i anslutning till Sveriges ordförandeskap i Nordiska Ministerrådet.

– Viktigast är ändå inte kvantiteten, utan att vi skapar trygga och beständiga fristäder, säger Fredrik Elg. Det tror jag att vi bäst gör genom att dela kunskap och erfarenheter. På så vis ger vi våra fristadstipendiater de bästa möjligheterna att komma vidare.

KONTAKT

Fredrik Elg

Handläggare Fristadsfrågor

Tel: 08-51926448

fredrik.elg@kulturradet.se

Header logo