Från Cirkus Cirkörs föreställning Knitted Piece. På bild: Samuel “Looptok” Andersson. Fotograf: Håkan Larsson.

Jämställdheten och mångfalden ökar

Jämställdheten och den musikaliska mångfalden har ökat inom ramen för bidraget Samverkan med komponister. Det visar en genomgång som Kulturrådet nyligen gjort över utvecklingen de senaste fem åren.

Antalet projektansökningar med kvinnor som komponister har ökat med 10 procent sedan 2008. Idag är antalet ansökningar från fria grupper där komponister är kvinnor 33 procent.  I ansökningarna från institutionerna är andelen 40 procent.  
– Utvecklingen går åt rätt håll, säger Magnus Lemark, handläggare på Kulturrådet. Nu gäller det att fortsätta på den inslagna vägen. Fortfarande är det en lägre andel komponister som är kvinnor i ansökningarna från de fria grupperna. Där behövs särskilda kommunikationsinsatser.

Samma problem finns när det gäller mångfalden. Till stor del är det samma institutioner och grupper som återkommer. För att öka den musikaliska mångfalden skulle man behöva rikta insatser till vissa grupper inom musikområdet som inte känner till bidraget.

En av orsakerna till den ökande jämställdheten är att Kulturrådet valt att lyfta just den frågan, menar Magnus Lemark och hänvisar till Kulturrådets rapport På väg mot jämställd scenkonst som kom 2009. Rapporten visar att förbättringar skett men mycket återstår att göra, framförallt för att uppnå en jämnare könsfördelning inom musikområdet.

Kulturrådet har även tagit fram en strategi för myndighetens jämställdhetsarbete under 2010. Strategin tydliggör myndighetens syn på frågan om jämställdhet mellan könen. Magnus Lemark tror att Kulturrådets ståndpunkt gått fram, åtminstone till kulturinstitutionerna.

Dock har den musikaliska mångfalden breddats under senare år. Tidigare var det regionala teater- dans- och musikinstitutioner som kunde söka bidraget, men sedan 2007 kan fria grupper inom hela scenkonstområdet också söka. Det leder till fler musikaliska uttryck och även fler arenor att spela på, menar Magnus Lemark. Till exempel kan ett konstmuseum med programverksamhet som idag samarbetar med ljudkonstnärer söka bidrag inom ramen för samverkan med komponister.

Att fria grupper inom dans- teater- och musikområdet söker samarbete med komponister innebär också att utövare inom andra genrer än konstmusik engageras i allt större utsträckning. Det är dock fortfarande en låg andel ansökningar från jazz- och folkmusikfältet.

En referensgrupp på Kulturrådet bedömer ansökningarna. Förutom att bedöma kvaliteten tittar referensgruppen också på i vilken omfattning verken spelas och i vilken utsträckning man når ut till publiken. Ansökningarna för bidraget Samverkan med komponister visar att det pågår en förändring inom musiklivet. En trend är att ansökningarna allt oftare fokuserar på projektinriktade kollektiv. Tidigare låg fokus på det musikaliska verket.  Numer är det ofta samarbetet som står i centrum, det undersökande arbetet mellan komponister och andra aktörer.

Sök bidrag

Ansökan till bidraget Samverkan med komponister sker senast den 13 februari. En andra utlysning sker i höst där 3 september är sista ansökningsdag.

KONTAKT

Magnus Lemark
Handläggare
Telefon: 08-519 264 58
magnus.lemark@kulturradet.se

Header logo