Marmelad av Claire Parsons. Foto: Mats Åsman

Kulturrådet samordnar svensk närvaro på världens största scenkonstmässa

Association of Performing Arts Presenters – APAP – äger rum i New York den 10-14 januari. Kulturrådet samordnar och stöder det svenska deltagandet. Några av de svenska grupperna som medverkar i år är ZebraDans, Teater Pero, Björn Säfsten och Cirkus Cirkör. Sammanlagt deltar cirka 30 svenska aktörer inom scenkonsten.

En av höjdpunkterna i det svenska deltagandet är en satsning på scenkonst för den unga publiken. ZebraDans, svenska ambassaden i Washington, konsulatet i New York samt Scandinavia House samverkar under mässan, med stöd av Kulturrådet. ZebraDans som är Sveriges första scen för dansproduktioner för barn, leder satsningen. Lisa Spets grundade ZebraDans för 15 år sedan:

– Jag tror att vi gör en jättebra presentation och att resan leder till fortsatta kontakter för internationella gästspel och turnéer. Men jag vet att det är långsiktigt arbete som gäller. Ett första möte leder oftast inte till något, utan det är kanske vid möte tre det händer.

– Föreställningarna har stor potential för internationell spridning och ett flertal är redan utformade på ett sätt som passar för turnéer, säger Elin Norquist, projektledare Kulturrådet. Sverige har ett gott renommé internationellt inom barnkulturområdet och har därför stora möjligheter att få genomslag. Vi hoppas att fler får upp ögonen för Sverige som scenkonst- och barnkulturnation.

Claire Parsons, Teater Tre, Minna Krook och Dorte Olesen/Dansstationens Turnékompani och Mari Carrasco är andra deltagande grupper.

Sverige kommer även synas i tre olika panelsamtal inom ramen för mässan, vilket visar på ett spirande internationellt intresse för svensk scenkonst.

Kulturrådet ger i samband med mässan ut katalogen Swedish Performing Arts for an International Audience med cirka hundra exempel på vad Sverige har att erbjuda inom en mångfald av sceniska uttryck för en varierad publik.

Andra svenska höjdpunkter i New York under APAP-dagarna är La substance but in English av Martin Spångberg på PS1/MoMa i Queens och dramatikern Jonas Hassen Khemiri som deltar i ett samtal på teaterfestivalen Under the Radar på the Public Theatre.

Bakgrund: I Kulturrådets internationella strategi slås fast att det internationella perspektivet ska genomsyra hela verksamheten och stimulera ökad internationalisering av kulturlivet. Som ett led i detta samordnar Kulturrådet svenskt deltagande vid arrangemang i utlandet som skapar förutsättningar för ökad synlighet, kontakter och samarbeten för scenkonstens aktörer i Sverige. Kulturrådets bidragsgivning stödjer internationella turnéer, gästspel och samarbeten. 

KONTAKT

Elin Norquist
Projektledare
Telefon: 08-519 264 59
elin.norquist@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo