Kulturrådet ska samordna nationellt läsfrämjande

Vi ser mycket positivt på uppdraget att ta initiativ till, samordna och följa upp läsfrämjande insatser på nationell nivå. Att stimulera till ökat läsande är en viktig fråga för hela nationen, därför är jag glad över att även andra myndigheter fått öronmärkta pengar till uppdraget.

Det säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson med anledning av regeringens budgetproposition som anslår 15 nya miljoner till Kulturrådets arbete med läsfrämjande.

– Frågan är så stor och av sådan betydelse att vi måste samarbeta kring den på nationell nivå. Till exempel får Skolverket 303 miljoner kronor till lärarnas kompetensutveckling under de närmaste fem åren. Och 30 miljoner av folkbildningsanslaget är öronmärkt för läsfrämjande.

Skapande skola och Kultursamverkansmodellen är andra områden som Kulturrådet driver kraftfullt och som räknas upp i årets budget. Likaså betonar regeringen att Kulturrådets verksamhet för ökad internationalisering och interkulturellt utbyte är av strategisk betydelse för hela kulturområdet.

Regeringen betonar även kulturens betydelse för demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter och därmed fattigdomsbekämpning i bred bemärkelse. I det sammanhanget nämns även stödet till fristäder för författare och andra kulturutövare, ett område som Kulturrådet arbetar aktivt för.

– Förutom de utpekade områdena innehåller budgeten inga större överraskningar, konstaterar Kennet Johansson. De fria grupperna är i behov av mer resurser, eftersom de lätt halkar efter, där hade vi gärna sett mer pengar.

Den sammanlagda kulturbudgeten för 2014 är drygt 6,8 miljarder kronor. De senaste åtta åren har kulturbudgeten ökat med 15 procent.

KONTAKT

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo